PRIVACYBELEID

Otemba Sake respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonlijke gegevens. We hebben daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot volledige transparantie met onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel / de doeleinden ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl .

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking-apparaten accepteert, plaatsen we geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en / of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Bij een voortgezet bezoek van deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij we een andere methode hebben voorzien om cookies op onze website te accepteren.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Definities

 1. Website (hierna: "Website") www.otemba-sake.com .
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de verantwoordelijke"): Otemba Sake, gevestigd aan Singel 60-H. 1015 AB Amsterdam, Nederland, KvK-nummer : 81531303.

Artikel 2 - Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U zult de gegevens en informatie van deze website niet gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, alsook voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - Website-inhoud

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische applicaties die kunnen worden gebruikt om deze website te bedienen en meer Over het algemeen zijn alle componenten die op deze website worden gebruikt, beschermd door de wetten op intellectueel eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van alles of slechts een deel ervan, met inbegrip van technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking, is strikt verboden. Het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke niet onmiddellijk actie mag ondernemen tegen enige inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstandsverklaring van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.

Artikel 4 - Beheer van de website

Met het oog op een goed beheer van de site kan de controller op elk moment:

 • de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren
 • alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 1. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of een van zijn functionaliteiten. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Bovendien bent u verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.
 2. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden aangespannen:
 • vanwege het gebruik van de website of services die via internet toegankelijk zijn voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid
 • De controller is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur lijdt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich te onthouden van enige latere (juridische) actie tegen de verantwoordelijke.
 • Als de controller betrokken is bij een geschil vanwege uw (ab) gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle daaropvolgende schadevergoedingen van u te (her) vorderen. < / span>

Artikel 6 - Verzameling van gegevens

  1. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door Otemba Sake.
  2. Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’).
  3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of voor een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
  4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk gebruikt door de verzamelaar om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken. Ze worden geregistreerd in een (elektronisch) register.
  5. De gegevens die Otemba Sake ontvangt en verwerkt, worden beheerd door:
   1. Automizely - De nieuwsbrieven worden met Automizely verzonden. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de juiste lijst binnen Automizely.
   2. Bluehost - De e-mail van Otemba Sake Amsterdam wordt gehost bij Bluehost. Als u contact met ons opneemt via de formulieren of via e-mail, worden die e-mails opgeslagen op de servers van Google.
   3. Shopify - De website en websiteback-ups worden gehost via Shopify. Informatie die u op de Otemba Sake Amsterdam-website achterlaat, staat op de servers van Shopify.
   4. Google - We verzamelen gegevens van websitebezoekers via Google Analytics en Google Adwords. Deze gegevens worden gebruikt voor (re) marketingdoeleinden.
   5. Facebook Pagina - Gegevens van websitebezoekers worden door Facebook gebruikt voor marketingdoeleinden.
   6. Instagram Pagina - Gegevens van websitebezoekers worden door Instagram gebruikt voor marketingdoeleinden.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie

 1. Overeenkomstig artikel 13, lid 2 sub b AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie en toegang tot de persoonsgegevens. Tevens heeft de betrokkene het recht op rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens , evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@otemba-sake.com.
 3. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeld waarop we contact met u kunnen opnemen. < / li>
 4. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.
 5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze periode worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

 1. In geval van overtreding van enige wet of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze worden verstrekt aan hen op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid vallen.
 2. Als er informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de controller de verplichte aard van deze informatie aangeven bij het opvragen van deze gegevens.

Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 1. Mogelijk ontvangt u commerciële aanbiedingen van de verzamelaar. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: info@otemba-sake.com.
 2. Uw persoonlijke gegevens worden niet door onze partners gebruikt voor commerciële doeleinden.
 3. Als u persoonlijke gegevens van andere betrokkenen tegenkomt tijdens uw bezoek aan onze website, dient u zich te onthouden van het verzamelen, ongeautoriseerd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene (n). De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

Artikel 10 - Bewaring van gegevens

Otemba Sake Amsterdam bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Je kunt natuurlijk altijd expliciet aangeven dat je gegevens verwijderd of gewijzigd moeten worden. Hiervoor vragen we u contact met ons op te nemen via info@otemba-sake.com .

Specifieke gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard en zijn als volgt:

  1. Nieuwsbrieven verzenden - Uw e-mailadres en voornaam worden in Automizely opgeslagen. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een e-mail te sturen naar info@otemba-sake.com .
  2. Neem contact met ons op - Wanneer u per post contact opneemt met Otemba Sake Amsterdam, worden de gegevens die u verstuurt, zoals uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die e-mails worden maximaal twee jaar bewaard.
  3. Analytics - De gegevens die Analytics op de website verzamelt, zijn anoniem en zijn dus niet gekoppeld aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in Google Analytics.
  4. Bestellingen - Je bestelgeschiedenis wordt minimaal 7 jaar bewaard, omdat Otemba Sake Amsterdam hier wettelijk toe verplicht is door de belastingdienst.

Artikel 11 - Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u bij uw bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw wensen en het vergemakkelijkt het inloggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik ervan, tenzij we op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 2. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  • Functionele cookies: zoals sessie- en login-cookies om sessie- en login-informatie te verzamelen.
  • Geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Zo kunnen wij onze communicatie en informatie afstemmen op de wensen van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
  • Niet-geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals het aantal bezoekers, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie afstemmen op de behoeften van onze bezoekers.
  • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Door deze cookies te gebruiken, kunnen we uw persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties u gerichte advertenties laten zien wanneer u hun website bezoekt. Tracking cookies maken profilering mogelijk en behandelen verschillende categorieën mensen bij het targeten van advertenties. Tracking cookies verwerken doorgaans persoonlijke gegevens.
   1. Geanonimiseerde Google Analytics (analytische cookie)
   2. Google Analytics (analytische cookie)
   3. Facebook (trackingcookie)
   4. Google Adwords (trackingcookie)
 • We gebruiken specifiek de volgende cookies op onze website:
  1. Geanonimiseerde Google Analytics (analytische cookie)
  2. Google Analytics (analytische cookie)
  3. Facebook (trackingcookie)
  4. Google Adwords (trackingcookie)

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de controller en / of derde partijen op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruiken, beheren en verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen we u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv -en-post / cookies # faq

Artikel 12 - Afbeeldingen en aangeboden producten

U kunt geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen die bij een aangeboden product op onze website worden geleverd.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in het arrondissement waar de verzamelaar zijn vestigingsplaats heeft, is exclusief bevoegd voor eventuele geschillen over deze voorwaarden, behalve wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

Neem voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf contact met ons op via info@otemba-sake.com.